Semináře pro pedagogické pracovníky

Pedagogickým pracovníkům nabízíme semináře akreditované MŠMT v systému DVPP:

Připravujeme:

  • Velikonoce 2019
  • Týdny pro školy 2019
  • Advent a Vánoce 2019

Postupně se budou přidávat další bloky v závislosti na inspiraci, našich možnostech nebo aktuálním dění u nás i ve světě. Může se jednat jak o nové programy, tak i o přednášky pro pedagogy na aktuální témata.