Ochránci české země a památky
na světce v českých kostelích

Pro učitele základních a středních škol

Vzdělávací program vychází ze zkušenosti s edukačními programy pro žáky základních škol o výzdobě a účelu katolických kostelů, na které lze pohlížet jako na svědky víry našich předků a současníků. Obvyklou součástí výzdoby kostelů jsou sochy a obrazy tzv. světců, mezi nimiž zaujímají významné místo ochránci české země. Tato tematika je součástí českých dějin a kultury. Její poznávání od dětství má význam pro utváření osobnosti žáků a vztahu ke společnému dědictví po našich předcích. S každým světcem je také spojen jeho životní příběh odehrávající se v dobových okolnostech, což poskytuje vhodný didaktický materiál pro hodnotovou výchovu, která podporuje osvojování si žádoucích kompetencí v osobnostní a sociální výchově.