DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Pedagogické centrum AP akreditovalo na MŠMT dva kurzy pro pedagogy v systému DVPP. 

Oba programy budou nabízeny v únoru 2019, přihlašování bude možné od ledna 2019. 

Poplatek za účast na kurzu činí 150 Kč.

Ochránci české země a památky
na světce v českých kostelích

Pro učitele základních a středních škol

Vzdělávací program vychází ze zkušenosti s edukačními programy pro žáky základních škol o výzdobě a účelu katolických kostelů, na které lze pohlížet jako na svědky víry našich předků a současníků. Obvyklou součástí výzdoby kostelů jsou sochy a obrazy tzv. světců, mezi nimiž zaujímají významné místo ochránci české země. Tato tematika je součástí českých dějin a kultury. Její poznávání od dětství má význam pro utváření osobnosti žáků a vztahu ke společnému dědictví po našich předcích. S každým světcem je také spojen jeho životní příběh odehrávající se v dobových okolnostech, což poskytuje vhodný didaktický materiál pro hodnotovou výchovu, která podporuje osvojování si žádoucích kompetencí v osobnostní a sociální výchově. Textilní a přírodní materiály
při výchově k hodnotám

Pro pedagogy mateřských škol a prvního stupně základních škol

Seminář rozvíjí dovednosti kreativní pedagogické práce s textilním, přírodním a dalším dekorativním materiálem, zejména s barevnými šátky a běžnými přírodninami.

Vzdělávací program vychází z prožitkové pedagogiky celistvé výchovy podle Franze Ketta, orientované na odhalování hlubšího smyslu a hodnot světa, který nás obklopuje, cestou od smyslového vnímání, tvorby asociací, tvořivého uchopení zkoumaných skutečností až po objevování jejich podstaty.

Seminář poskytne účastníkům základní teoretický i praktický úvod do vhodné metodiky, a současně krátce představí konkrétní projekty a aktivity podle potřeb konkrétní skupiny pedagogů nebo v souvislosti s roční dobou, svátky apod.